Archiv autora: mnebe

Dar pro naší knihovnu

Touto cestou chceme poděkovat Městskému úřadu v Bílině, který nám věnoval knížky pro děti i dospělé. Tyto publikace se podařilo shromáždit Městskému úřadu v Bílině v rámci sbírky. Zároveň děkujeme i paní Lucii Muraňské za jejich dodání. Naše knihovna je veřejnosti přístupná každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Výlet do Prahy

Na konci září jsme uspořádali výlet do Prahy. Žáci místní základní školy a žáci chanovské pobočky SŠT Most se svezli parníkem a navštívili ZOO. Byla to pro ně odměna, za účast v  projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“. Finančně tento výlet podpořil Ústecký kraj.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Program pracovního poradenství

Tento program pořádáme osmkrát během roku. Účastníci během této aktivity absolvují praktické řemeslné ukázky na pracovištích stavební dílna, truhlárna, zámečnická dílna atd. Dále jsou seznámeni se situací na trhu práce, druhy pracovních smluv, přípravou na pracovní pohovor, ale i s právní a dluhovou problematikou. Tato aktivita součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Zahájen nový vzdělávací program

Jedenáct účastníků nastoupilo do řemeslného modulu, který by je měl připravit pro pracovní pozici správa a údržba objektů. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část a bude ukončena v říjnu 2017. Tento program je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Den otevřených dveří

Pravidelně jednou měsíčně pořádáme den otevřených dveří. Návštěvníkům našich zařízení umožníme, prohlédnout si prostory pro výuku i volnočasové aktivity i s průvodním slovem. Tyto prohlídky jsou součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Napsali o nás

Mostecký deník přinesl pěknou reportáž ze slavnostního předávání prvních výučních listů v Chanově. Objevila se na stránkách tištěné verze jako úvodní článek, i v elektronické podobě na: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/chanov-ma-sve-prvni-absolventy-ted-maji-novy-ukol-najit-si-praci-20170703.html.

Žáci byli součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Česká televize v PFC

Česká televize natočila reportáž ze závěru školního roku, který jsme slavnostně ukončili v našem Polyfunkčním centru. Události v regionech přinesly na ČT 1 a ČT 24 tuto reportáž:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000140630-udalosti-v-regionech a tato zpráva se objevila i v Událostech na ČT 1 a ČT 24:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000100630/video/55483.

Žáci byli součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

První výuční listy

Slavnostním shromážděním jsme ukončili školní rok ale i tříletý cyklus existence pobočky SŠT Most v našem zařízení uprostřed Chanova. První učební obor který jsme otevřeli byl Operátor skladování a z původních jedenácti žáků, jich osm ukončilo třetí ročník. Pět z nich získalo výuční list a tři půjdou v září k opravným zkouškám. Všichni žáci i jejich učitelé jsou součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Stavební činnosti

Z původních jedenácti účastníků jich devět úspěšně absolvovalo celý řemeslný modul, tentokrát zaměřený na stavební činnosti. Stavebnictví na Mostecku v této době pociťuje nedostatek pracovních sil a našim absolventům připravujeme cestu do tohoto oboru. Tento pravidelný výcvik je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Pravidelné exkurze

Exkurze k zaměstnavatelům mají vždy mezi dětmi i jejich rodiči velkou odezvu. Ta květnová, proběhla u stavební firmy Bilfinger s.r.o. ve Velebudicích, která je dlouhodobým partnerem SŠT. Exkurze jsou součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz