Archiv autora: mnebe

Prázdninový provoz

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, setkávají se pracovníci projektu se zájemci (a jejich rodiči) o studium v učebním oboru Zahradnické práce. Tento učební obor se realizuje na odloučeném pracovišti SŠT Most v Chanově a je jednou z aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru provozujeme řadu dílen. Textilní dílna, truhlárna, kovodílna, keramická dílna ale i cvičná kuchyň nebo skleník slouží k výuce v projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Slavnostní ukončení školního roku

Malou slavností jsme ukončili školní rok 2017/18. Byla příležitost k rozloučení s žáky třetího ročníku, trochu zavzpomínat a na závěr rozdat vysvědčení. Po prázdninách se opět zapojíme do  aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Noví domovníci

Závěrečnými zkouškami byl završen rekvalifikační kurz Domovník. Šest mužů a dvě ženy převzali osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné

Poradenské centrum

V rámci tohoto centra dostávají klienti individuální poradenství zaměřené na vzdělávání, základní kariérové poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, zvyšování finanční a počítačové gramotnosti. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství se zaměřuje hlavně na volbu povolání a s ním úzce spojenou volbu dalšího studia, včetně řešení prospěchu žáků. V rámci této aktivity je u žáků prováděno testování zájmů a předpokladů pro další volbu povolání a studia. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení rekvalifikace

Osm účastníků začalo navštěvovat rekvalifikační kurz Domovník, tento RK má potřebnou akreditaci MŠMT a úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné

Profesní příprava

Počátkem května jsme zahájili další vzdělávací modul tentokrát zaměřený na správu a údržbu objektů. Kromě těchto odborných a manuálních činností se účastníci seznámí i s tzv. měkkými dovednostmi, zaměřenými na orientaci na pracovním trhu. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Doučování

Žáci z místní základní školy i žáci místní pobočky Střední školy technické mají možnost navštěvovat doučování. Jestliže byl někdo nemocný, nebo nestačil tempu výuky při vyučování navštíví pracovníka projektu, který k dispozici v odpoledních hodinách. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Tradiční akce trochu jinak

Organizováním tradičních oslav Mezinárodního dne Romů se letos ujali účastníci vzdělávacího modulu Vedoucí dětských kolektivů se svými lektory. Zejména pro ty nejmenší si připravili řadu her, soutěží ale i hudby a tance. Na akci před Domem romské kultury přišlo podívat cca 200 spokojených návštěvníků. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné