Archiv pro rubriku: Uncategorized

Tréninková pracovní místa

Někteří absolventi vzdělávacího modulu budou zařazeni na tři měsíce na tréninková pracovní místa. Zde si prohloubí své odborné znalosti  a naučí se pravidelnému zaměstnaneckému režimu budou učit správným pracovním návykům a prohlubovat své znalosti získané v rámci vzdělávacích modulů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Akreditovaný kurz

Začátkem října byla zahájena rekvalifikace „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“. Tento kurz má akreditaci MŠMT a nastoupilo do něj 8 účastníků, kteří pokud jej úspěšně ukončí získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Spolupráce s rodiči

V rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ pravidelně jedenkrát měsíčně pořádáme třídní schůzky pro rodiče žáků učebního oboru Zahradnické práce. Kromě těchto schůzek se s rodiči setkáváme i individuálně v rámci kariérového poradenství, řešení sociálních otázek apod.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Pracovní diagnostika

Na programy pracovního poradenství navazuje pracovní diagnostika, je to poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, životních postupech a postojích. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Řemeslné ukázky

Účastníci vzdělávacích aktivit mají možnost navštěvovat praktické ukázky na našich pracovištích: truhlárna, zámečnická dílna, kuchyň pro výuku, textilní a keramická dílna. Na těchto pracovištích budou mít možnost vyzkoušet si a osahat různé druhy činností, se kterými se budou později setkávat v RK nebo v zaměstnání. Ukázky jsou aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Ukončení aktivity

Malou slavností jsme ukončili řemeslný modul Stavební činnosti. Osm z deseti účastníků úspěšně završilo tento oblíbený modul. Navíc dva absolventi budou pokračovat na tréninkovém pracovním místě, po dobu tří měsíců. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Střední škola ve vyloučené lokalitě

Jediná pobočka střední školy v ČR která funguje v sociálně vyloučené lokalitě, je v Chanově! Letos zahajujeme již pátý školní rok. Žáci jsou převážně z místní základní školy, dále z Obrnic a Mostu, jsou mezi nimi i ti, kteří již byli v evidenci ÚP ale pomocí aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“, se vrátili do vzdělávacího systému.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Poslední možnost podat přihlášku

SŠT Most vyhlásila poslední kolo přijímacího řízení, které končí na konci srpna. Této příležitosti využije řada zájemců o učební obor Zahradnické práce, se kterými jsme tuto možnost řešili v průběhu prázdnin. Další mají možnost jen do konce srpna. Jedná se o aktivitu projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

 

Vzdělávací aktivita zahájena

Deset účastníků zahájilo řemeslný modul tentokrát zaměřený na stavební činnosti. Během dvou měsíců se seznámí se základy zednické technologie, nauky o materiálech ve stavebnictví ale i praktickým procvičováním a ukázkami stavebních činností. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Prázdninový provoz

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, setkávají se pracovníci projektu se zájemci (a jejich rodiči) o studium v učebním oboru Zahradnické práce. Tento učební obor se realizuje na odloučeném pracovišti SŠT Most v Chanově a je jednou z aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz