Výlet do Prahy

Na konci září jsme uspořádali výlet do Prahy. Žáci místní základní školy a žáci chanovské pobočky SŠT Most se svezli parníkem a navštívili ZOO. Byla to pro ně odměna, za účast v  projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“. Finančně tento výlet podpořil Ústecký kraj.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz