Zahájení rekvalifikace

Osm účastníků začalo navštěvovat rekvalifikační kurz Domovník, tento RK má potřebnou akreditaci MŠMT a úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné