Terénní programy Chanov

Dům romské kultury o.p.s.

 Registrovaná sociální služba § 69

Terénní programy Chanov 

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 1. a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

NABÍZÍME

 • INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
  • Dle přání a potřeb klientů individuálně
 • PRACOVNÍ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
  • Komunikace s úřadem práce
  • Informace o pracovních místech z různých zdrojů
  • Tvorba životopisu a motivačního dopisu
  • Příprava na vstupní řízení – nácvik komunikace
  • Informace o vzdělávacích aktivitách v okrese Most
 • ASISTENCE PŘI KOMUNIKACI SE ZAMĚSTNAVATELI:
  • Asistence při vstupních řízení (pohovory, testy atd.)
  • Komunikace po telefonu, pomocí emailové adresy
 • PÉČE O KLIENTY BĚHEM ZAMĚSTNÁNÍ A SLUŽBY OUTPLACEMENTU:
  • Podpora klientů při zaměstnání, udržení zaměstnání
  • Podpora při skončení pracovního poměru
 • POČÍTAČOVOU UČEBNU S INTERNETEM:
  • Bezplatný přístup k internetu, tvorba životopisu, motivačního dopisu a jiné

 K dispozici je Vám každý všední den tým pracovníků vždy v pracovní době

PO – PÁ 10:00 – 17:00

 

Další  informace na adrese Dům romské kultury o.p.s.
Zlatnická 5/184, Most Chanov,

e-mail posta@dumrk.cz, nebo volejte 476 118  209. 

Tento program spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most