Šikovné ruce

Truhlárnu, zámečnickou a keramickou dílnu, PC učebnu s internetem nebo práce s textilem mohou navštěvovat žáci i jejich rodiče v odpoledních oborových kroužcích. Každý den je jiná aktivita a vše je zdarma. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Budou vzorem pro děti

Jedenáct účastníků nastoupilo do nově zahájeného vzdělávacího modulu „Vedoucí dětských kolektivů“. Učit se budou jak organizovat volnočasové aktivity ale  i kulturní sportovní a společenské akce. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Kariérové poradenství

Jednou za čtrnáct dní pořádáme besedy zaměřené na vzdělávání na středních školách, výhody, rizika předčasného ukončení ale i trh práce nebo třeba testování zájmů žáků. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Úspěšný vzdělávací modul

Osm žen a čtyři muži ukončili vzdělávací aktivitu Správa a údržba objektů, jeden účastník ještě před ukončením nastoupil do zaměstnání. Výuka byla zaměřena na získání řemeslných dovedností ale i na znalosti potřebné k vyhledávání pracovních míst a úspěšnému vstupu do zaměstnání. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Setkávání rodičů s odborníky

Pravidelně jednou za měsíc pořádáme setkání rodičů žáků s odbornými pracovníky. Jsou tady zastoupeni pedagogové, lektoři a sociální pracovníci ze SŠT Most, chanovské ZŠ, DRK, Naděje M popřípadě i Odboru sociálních věcí v Mostě. Informačními schůzkami chceme dosáhnout celkové pedagogizace rodinného prostředí, schopnosti uvědomit si, že vzdělání je hodnota a hlavně zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a školou. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení nového vzdělávacího modulu

Počátkem ledna byl zahájen nový vzdělávací modul, jehož cílem je příprava účastníků pro zapojení do činností a prací zejména v oblasti manuálních prací. Řemeslný modul bude ukončen 24. 2. 2017 a obsahuje teoretickou a praktickou část. Aktivita Správa a údržba objektů je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Řemeslné ochutnávky v PFC

Výhradně mladým nezaměstnaným potenciálním žákům učebních oborů, je určeno široké spektrum činností a aktivit, které si mohou vyzkoušet a věnovat se jim v rámci volného času. Záměrem je tyto mladé nezaměstnané vrátit z evidence ÚP zpět do vzdělávacího systému. Připraveny jsou pro ně např. textilní, truhlářská, keramická a zámečnická dílna atd. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Doučování žáků

Pro žáky, kteří nestačí tempu výuky v hodinách nebo pro ty kteří byli nemocní ale i pro ty kteří si chtějí zlepšit známky, je možnost účasti na doučování. Pedagogové na chanovské ZŠ, mostecké SŠT i pověření pracovníci DRK poskytují pravidelně tuto aktivitu v rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkouškou byl ukončen trénink pracovních činností se zaměřením na komunitní práce.  Sedm žen a dva muži úspěšně absolvovali modul Asistent v komunitním centru. Tento modul je součástí projektu Komplexní motivační program.

logo-opz-barevne

Exkurze do Děčína

V rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků realizujeme mj. i aktivitu Exkurze k zaměstnavatelům a firmám. Cílem je seznámit žáky ZŠ a SŠT i jejich rodiče s možnostmi budoucího zaměstnání. Cílem listopadové exkurze byla společnost NETEX v Děčíně.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz