Program pracovního poradenství

V prosinci jsme realizovali skupinový motivační program pro 12 účastníků. Během osmi pracovních dnů absolvují vzdělávací bloky se zaměřením na praktické řemeslné ukázky, finanční a počítačovou gramotnost apod. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Zájezd do Karlových Varů

Po jarním zájezdu do Prahy, jsme v předvánočním čase zorganizovali zájezd do Karlových Varů. Obou zájezdů se zúčastnilo 65 žáků. Žáci si rozšířili poznatky v oblasti historie, zoologie, lázeňství, tradic vánočních trhů a společenského chování. Dále poznali a prožili si okamžiky mimo SVL.

Touto cestou chceme poděkovat Ústeckému kraji za finanční zajištění těchto akcí. Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem 17/SML2977/SoPDSPRP.

Zahájení nového projektu

Prvního prosince 2017 jsme zahájili realizaci projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075. Termín realizace je do 30. listopadu 2019. Projekt pomůže klienty motivovat, vzdělat je a připravit pro legální trh práce, zaměstnat je.

Logo OPZ barevné

Internet pro veřejnost

Poradenské centrum je otevřené pro naše klienty každý pracovní den. Mezi vyhledávané aktivity patří i návštěva PC učebny s připojením na internet. Zde si zájemci mohou vyhledávat zaměstnání, vyřizovat korespondenci apod. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Případová konference

Každý měsíc, během školního roku pořádáme kooperační platformu pro pedagogické a sociální pracovníky. Řízená diskuze se týká ohrožených dětí nebo celých rodin, s cílem nalézt optimální řešení situace. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Individuální doučování

Individuální doučování mají možnost navštěvovat žáci místní základní školy i žáci Střední školy technické v Mostě, učební obor Zahradnické práce. Všichni žáci i jejich učitelé jsou součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Řemeslný modul

V říjnu byla ukončena vzdělávací aktivita (KA 07) Správa a údržba objektů. Řemeslný modul úspěšně ukončilo osm absolventů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Dar pro naší knihovnu

Touto cestou chceme poděkovat Městskému úřadu v Bílině, který nám věnoval knížky pro děti i dospělé. Tyto publikace se podařilo shromáždit Městskému úřadu v Bílině v rámci sbírky. Zároveň děkujeme i paní Lucii Muraňské za jejich dodání. Naše knihovna je veřejnosti přístupná každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Výlet do Prahy

Na konci září jsme uspořádali výlet do Prahy. Žáci místní základní školy a žáci chanovské pobočky SŠT Most se svezli parníkem a navštívili ZOO. Byla to pro ně odměna, za dobrou práci v uplynulém školním roce. Finančně tento výlet podpořil Ústecký kraj hrazeno z dotace č. 17/SML2977/SoPD/SPRP.

 

Program pracovního poradenství

Tento program pořádáme osmkrát během roku. Účastníci během této aktivity absolvují praktické řemeslné ukázky na pracovištích stavební dílna, truhlárna, zámečnická dílna atd. Dále jsou seznámeni se situací na trhu práce, druhy pracovních smluv, přípravou na pracovní pohovor, ale i s právní a dluhovou problematikou. Tato aktivita součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné