Zahájení nového vzdělávacího modulu

Počátkem ledna byl zahájen nový vzdělávací modul, jehož cílem je příprava účastníků pro zapojení do činností a prací zejména v oblasti manuálních prací. Řemeslný modul bude ukončen 24. 2. 2017 a obsahuje teoretickou a praktickou část. Aktivita Správa a údržba objektů je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Řemeslné ochutnávky v PFC

Výhradně mladým nezaměstnaným potenciálním žákům učebních oborů, je určeno široké spektrum činností a aktivit, které si mohou vyzkoušet a věnovat se jim v rámci volného času. Záměrem je tyto mladé nezaměstnané vrátit z evidence ÚP zpět do vzdělávacího systému. Připraveny jsou pro ně např. textilní, truhlářská, keramická a zámečnická dílna atd. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Doučování žáků

Pro žáky, kteří nestačí tempu výuky v hodinách nebo pro ty kteří byli nemocní ale i pro ty kteří si chtějí zlepšit známky, je možnost účasti na doučování. Pedagogové na chanovské ZŠ, mostecké SŠT i pověření pracovníci DRK poskytují pravidelně tuto aktivitu v rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkouškou byl ukončen trénink pracovních činností se zaměřením na komunitní práce.  Sedm žen a dva muži úspěšně absolvovali modul Asistent v komunitním centru. Tento modul je součástí projektu Komplexní motivační program.

logo-opz-barevne

Exkurze do Děčína

V rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků realizujeme mj. i aktivitu Exkurze k zaměstnavatelům a firmám. Cílem je seznámit žáky ZŠ a SŠT i jejich rodiče s možnostmi budoucího zaměstnání. Cílem listopadové exkurze byla společnost NETEX v Děčíně.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Potravinová sbírka

V listopadu probíhá ve velkých obchodních řetězcích Celonárodní potravinová sbírka. Naše společnost, se opět po roce do této akce zapojila jako koordinátor pro Kaufland Litvínov. Při této akci jsme vybrali 724 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží. Pro srovnání v loňském roce to bylo 689 kg.

Asistent v komunitním centru

Počátkem listopadu byla zahájena vzdělávací aktivita v rámci komunitního modulu. Účastníci se zde seznámí s prací v textilní a keramické dílně, prací na PC, ale i zásady první pomoci a hry, péče o děti apod. Tento modul je součástí projektu Komplexní motivační program (ESF OP Z).

logo-opz-barevne

Říjen pro neziskovky

Již tradičně se naše společnost prezentuje v prostorách Magistrátu města Most při kampani Říjen pro neziskovky. Na třech výstavních panelech prezentujeme svou činnost a výsledky za uplynulý rok. Představujeme zde i své realizované projekty.

Řemeslná výuka

5. září byla zahájena výuka v novém řemeslném modulu „Stavební činnosti“. Skupinová výuka bude prováděna v prostorách Domu romské kultury a Polyfunkčního centra. Účastníci budou mít mj. v rámci výuky stáže při údržbě a opravách těchto objektů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Pomoc pro školáky a jejich rodiče

Se začátkem školního roku 2016/2017 byl slavnostně zahájen nový projekt „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222.  Trvat bude tři roky, do srpna 2019 a měl by pomoci chanovským žákům při úspěšném ukončení ZŠ a podporovat je při vstupu na střední školu i úspěšném studiu na vybrané střední škole.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz