Poradenství pro mladistvé

Vyhledáváme a oslovujeme mladé do 26 let věku se základním vzděláním v evidenci ÚP bez pracovních návyků a bez představ vlastního uplatnění. My se snažíme přesvědčit je o důležitosti vzdělání a v případě zájmu najdeme nejvhodnější vzdělávání či zaměstnání. Aktivita projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Pracovní diagnostika

Pro  účastníky projektu, kteří se během poradenských aktivit stále nemají jasno co dál je připravena poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, podporuje je na cestě životem, poskytuje jim zpětnou vazbu v jejich životních postupech a postojích. Pracovní diagnostika je zajištěna pracovníkem který používá standardizované metody a dodržuje ochranu osobních údajů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Možnost internetu

Pro účastníky projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ máme k dispozici PC učebnu s internetem. Slouží k samostatné práci klientů, kteří jinak nemají přístup k PC nebo internetu,  pro vyhledávání zaměstnání, vyřizování korespondence s potenciálním zaměstnavatelem apod.

Logo OPZ barevné

Potravinová sbírka

Už tradičně se zapojila naše společnost 10. 11. 2018 do Národní potravinové sbírky. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pomáhá těm nejpotřebnějším včetně dětí. Spolu s našimi zaměstnanci se sbírky zúčastnili žáci a pedagogové z VOŠ, SOŠ, OA, SPŠ i těm patří náš dík.

Odpolední činnosti

Žáci místní základní školy mohou v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ navštěvovat naše zařízení. K dispozici jsou volnočasové aktivity, PC učebna i dílny keramická, textilní, truhlárna a kovodílna.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Ukončení rekvalifikace

Sedm účastníků úspěšně absolvovalo RK „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“ a převzali osvědčení o absolvování. Teoretická i praktická výuka probíhala v prostorách našeho Polyfunkčního centra.  RK byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Tréninková pracovní místa

Někteří absolventi vzdělávacího modulu budou zařazeni na tři měsíce na tréninková pracovní místa. Zde si prohloubí své odborné znalosti  a naučí se pravidelnému zaměstnaneckému režimu budou učit správným pracovním návykům a prohlubovat své znalosti získané v rámci vzdělávacích modulů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Akreditovaný kurz

Začátkem října byla zahájena rekvalifikace „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“. Tento kurz má akreditaci MŠMT a nastoupilo do něj 8 účastníků, kteří pokud jej úspěšně ukončí získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Spolupráce s rodiči

V rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ pravidelně jedenkrát měsíčně pořádáme třídní schůzky pro rodiče žáků učebního oboru Zahradnické práce. Kromě těchto schůzek se s rodiči setkáváme i individuálně v rámci kariérového poradenství, řešení sociálních otázek apod.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Pracovní diagnostika

Na programy pracovního poradenství navazuje pracovní diagnostika, je to poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, životních postupech a postojích. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné