Profesní příprava

Počátkem května jsme zahájili další vzdělávací modul tentokrát zaměřený na správu a údržbu objektů. Kromě těchto odborných a manuálních činností se účastníci seznámí i s tzv. měkkými dovednostmi, zaměřenými na orientaci na pracovním trhu. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Doučování

Žáci z místní základní školy i žáci místní pobočky Střední školy technické mají možnost navštěvovat doučování. Jestliže byl někdo nemocný, nebo nestačil tempu výuky při vyučování navštíví pracovníka projektu, který k dispozici v odpoledních hodinách. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Tradiční akce trochu jinak

Organizováním tradičních oslav Mezinárodního dne Romů se letos ujali účastníci vzdělávacího modulu Vedoucí dětských kolektivů se svými lektory. Zejména pro ty nejmenší si připravili řadu her, soutěží ale i hudby a tance. Na akci před Domem romské kultury přišlo podívat cca 200 spokojených návštěvníků. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Obsluha počítače

Čtyři ženy a sedm mužů navštěvovalo celý březen rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, Na základě naší akreditace pak všichni dostali osvědčení s celostátní platností. RK byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné

Poradenská činnost

V rámci projektu Komplexní motivační program nabízíme účastníkům možnost absolvovat pracovní diagnostiku. Ta má za cíl ověřit předpoklady k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, je rozvržena do dvou dnů. Diagnostika zahrnuje Motivační rozhovor s poradcem, profesně diagnostický dotazník, profesně osobnostní diagnostiku apod.

Logo OPZ barevné

Kariérové poradenství

Pro vycházející žáky základní školy poskytujeme kariérové poradenství. Zde se zaměřujeme na volbu povolání a s tím spojenou volbu vhodného typu střední školy. Jsme nápomocni i při změně školy nebo učebního oboru během studia. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Stavební činnosti

Dnes byl slavnostně ukončen vzdělávací modul Stavební činnosti, z původních jedenácti účastníků jich úspěšně absolvovalo devět. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

 

Úspěšná rekvalifikace

Jedenáct účastníků navštěvovalo rekvalifikační kurz Vedoucí dětských kolektivů, naučili se zde jak organizovat hry a soutěže pro děti ale i první pomoc, různé výtvarné techniky atd. RK byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné

 

ČT o naší akci

ČT 1 a ČT 24 odvysílala reportáž o naší exkurzi do SŠT Most. Celou reportáž najdete na  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140221-udalosti-v-regionech/obsah/602122-lide-z-mosteckeho-chanova-se-jeli-podivat-do-stredni-skoly 

Tato exkurze byla součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Exkurze ve Velebudicích

Na Střední školu technickou v Mostě jsme uspořádali exkurzi pro žáky základní školy a jejich rodiče. Mohli se tak seznámit s prostředím a s učebními obory, které tu lze studovat. Tato exkurze byla součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz