Archiv autora: mnebe

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru máme dobře vybavené dvě kovodílny, truhlárnu, keramickou dílnu, textilní dílnu dále kuchyň pro výuku, a v atriu skleník. Podle harmonogramu tyto prostory využívají děti z místní ZŠ a žáci ze zdejší pobočky SŠT Most v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Jak na stavební řemesla?

Stavební hmoty, pracovní nářadí a pomůcky, stavební izolace, pracovní postupy atd. probírali v rámci kurzu Stavební činnosti účastníci právě ukončeného kurzu. Z dvanácti účastníků jich devět úspěšně tento kurz ukončilo. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

RK Úklidové práce

Všech osm účastníků úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz Úklidové práce. Během čtrnácti dnů se učili o materiálech, organizaci práce ale i o strojích a nářadí. Kurz byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Pololetní vysvědčení

Malou slavností se stalo předávání pololetních vysvědčení pro žáky I. a II. ročníku oboru Zahradnické práce v našem Polyfunkčním centru. Obě dvě třídy společně se svými rodiči si vyslechli hodnocení i povzbuzení do dalšího studia. Velmi si ceníme zájmu rodičů, kteří se přišli podívat na hodnocení svých dětí, po ukončení akce dostali rodiče malou pozornost. Aktivita projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Motivace

Pro účastníky projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ pořádáme motivačně poradenské a zaměstnanostní aktivity, měkké dovednosti např. kariérové poradenství, právní minimum, praktická seznámení se s nabídkou oborů, pracovní ochutnávky a pracovní ukázky.

Logo OPZ barevné

Individuální poradenství

Individuální poradenství které poskytujeme našim klientům je zaměřené na vzdělávání, základní kariérové poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, zvyšování finanční a počítačové gramotnosti apod. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Poradenství pro mladistvé

Vyhledáváme a oslovujeme mladé do 26 let věku se základním vzděláním v evidenci ÚP bez pracovních návyků a bez představ vlastního uplatnění. My se snažíme přesvědčit je o důležitosti vzdělání a v případě zájmu najdeme nejvhodnější vzdělávání či zaměstnání. Aktivita projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Pracovní diagnostika

Pro  účastníky projektu, kteří se během poradenských aktivit stále nemají jasno co dál je připravena poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, podporuje je na cestě životem, poskytuje jim zpětnou vazbu v jejich životních postupech a postojích. Pracovní diagnostika je zajištěna pracovníkem který používá standardizované metody a dodržuje ochranu osobních údajů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Možnost internetu

Pro účastníky projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ máme k dispozici PC učebnu s internetem. Slouží k samostatné práci klientů, kteří jinak nemají přístup k PC nebo internetu,  pro vyhledávání zaměstnání, vyřizování korespondence s potenciálním zaměstnavatelem apod.

Logo OPZ barevné