Archiv rubriky: Uncategorized

Potravinová sbírka

Už tradičně se zapojila naše společnost 10. 11. 2018 do Národní potravinové sbírky. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pomáhá těm nejpotřebnějším včetně dětí. Spolu s našimi zaměstnanci se sbírky zúčastnili žáci a pedagogové z VOŠ, SOŠ, OA, SPŠ i těm patří náš dík.

Odpolední činnosti

Žáci místní základní školy mohou v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ navštěvovat naše zařízení. K dispozici jsou volnočasové aktivity, PC učebna i dílny keramická, textilní, truhlárna a kovodílna.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Ukončení rekvalifikace

Sedm účastníků úspěšně absolvovalo RK „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“ a převzali osvědčení o absolvování. Teoretická i praktická výuka probíhala v prostorách našeho Polyfunkčního centra.  RK byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Tréninková pracovní místa

Někteří absolventi vzdělávacího modulu budou zařazeni na tři měsíce na tréninková pracovní místa. Zde si prohloubí své odborné znalosti  a naučí se pravidelnému zaměstnaneckému režimu budou učit správným pracovním návykům a prohlubovat své znalosti získané v rámci vzdělávacích modulů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Akreditovaný kurz

Začátkem října byla zahájena rekvalifikace „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“. Tento kurz má akreditaci MŠMT a nastoupilo do něj 8 účastníků, kteří pokud jej úspěšně ukončí získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Spolupráce s rodiči

V rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ pravidelně jedenkrát měsíčně pořádáme třídní schůzky pro rodiče žáků učebního oboru Zahradnické práce. Kromě těchto schůzek se s rodiči setkáváme i individuálně v rámci kariérového poradenství, řešení sociálních otázek apod.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Pracovní diagnostika

Na programy pracovního poradenství navazuje pracovní diagnostika, je to poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, životních postupech a postojích. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Řemeslné ukázky

Účastníci vzdělávacích aktivit mají možnost navštěvovat praktické ukázky na našich pracovištích: truhlárna, zámečnická dílna, kuchyň pro výuku, textilní a keramická dílna. Na těchto pracovištích budou mít možnost vyzkoušet si a osahat různé druhy činností, se kterými se budou později setkávat v RK nebo v zaměstnání. Ukázky jsou aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Ukončení aktivity

Malou slavností jsme ukončili řemeslný modul Stavební činnosti. Osm z deseti účastníků úspěšně završilo tento oblíbený modul. Navíc dva absolventi budou pokračovat na tréninkovém pracovním místě, po dobu tří měsíců. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Střední škola ve vyloučené lokalitě

Jediná pobočka střední školy v ČR která funguje v sociálně vyloučené lokalitě, je v Chanově! Letos zahajujeme již pátý školní rok. Žáci jsou převážně z místní základní školy, dále z Obrnic a Mostu, jsou mezi nimi i ti, kteří již byli v evidenci ÚP ale pomocí aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“, se vrátili do vzdělávacího systému.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz