Archiv pro měsíc: Prosinec 2017

Program pracovního poradenství

V prosinci jsme realizovali skupinový motivační program pro 12 účastníků. Během osmi pracovních dnů absolvují vzdělávací bloky se zaměřením na praktické řemeslné ukázky, finanční a počítačovou gramotnost apod. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Zájezd do Karlových Varů

Po jarním zájezdu do Prahy, jsme v předvánočním čase zorganizovali zájezd do Karlových Varů. Obou zájezdů se zúčastnilo 65 žáků. Žáci si rozšířili poznatky v oblasti historie, zoologie, lázeňství, tradic vánočních trhů a společenského chování. Dále poznali a prožili si okamžiky mimo SVL.

Touto cestou chceme poděkovat Ústeckému kraji za finanční zajištění těchto akcí. Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem 17/SML2977/SoPDSPRP.

Zahájení nového projektu

Prvního prosince 2017 jsme zahájili realizaci projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075. Termín realizace je do 30. listopadu 2019. Projekt pomůže klienty motivovat, vzdělat je a připravit pro legální trh práce, zaměstnat je.

Logo OPZ barevné