Zahájení nového projektu

Od 1. září 2019 jsme zahájili realizaci nového projektu „Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků“ č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694 s termínem realizace: 09. 2019 –  08. 2022. Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné zvládnutí základní školy a přispěje ke zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné absolvování.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz