Výuka v čase nouze

Po uzavření všech škol v ČR nabízí pracovníci projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků konzultace a doučování on line formou. Ten kdo tuto možnost nemá, může využít individuálního setkání za dodržení předepsaných nařízení v našich prostorách.