V textilní dílně

V druhé polovině června 2021 byl zahájen rekvalifikační kurz „Zpracování a úprava textilií“. Pro tento kurz využijeme i naší textilní dílnu s obrovskou pracovní plochou, několika šicími stroji (včetně průmyslového) a žehlicího oddělení. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné