Příprava na zaměstnání

Příprava na zaměstnání je projekt (OP LZZ) ve kterém nabízíme v průběhu července 20013 poradenství, motivace a bilanční diagnostiky účastníkům kteří budou mít zájem o rekvalifikační kurz.

V srpnu bude zahájen RK Pomocné zednické práce, tento kurz může pomoci absolventům k získání zaměstnání, protože dle našich průzkumů je ve stavebnictví, i přes aktuální krizi, možnost získat práci.

logo_esf1

Tento projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR