Slavnostní otevření Polyfunkčního centra

19. září 2013 proběhlo slavnostní otevření Polyfunkčního centra Chanov. Projekt rekonstrukce byl financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu – IOP 3.1 b částkou cca 18 mil. Kč. Projekt byl realizován 08/2010 – 12/2012 a byl součástí IPRM DEMOS.