RK Obsluha osobního počítače

Jeden měsíc docházelo 10 účastníků do rekvalifikačního kurzu obsluha osobního počítače. Při tvorbě konkrétních zadání (motivační dopis, plná moc atd.) se naučili používat textový editor, dále zvládli úpravy v uživatelském prostředí, tabulky atd. Do RK OOP se zapsalo 10 účastníků a 8 z nich úspěšně složilo závěrečnou zkoušku, RK je aktivitou projektu Podpora k získání zaměstnání.

logo_esf1

Tento projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.