Projekty

Nákup eko-vozu pro potřeby sociální služby

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017099

Termín realizace: 1. 4. 2022 – 31.3. 2023

Cílem projektu je:  nákup nového služebního automobilu, který bude v souladu s požadavky pravidel IROP splňovat moderní ekologické normy. Zároveň půjde o automobil nový, který v majetku žadatele nahradí stávající služební vůz. Tím dojde de facto ke zkvalitnění poskytované sociální služby v sociálně vyloučené lokalitě Chanov.

Pořízení nového vozu bude představovat vyšší standard poskytovaných sociálních služeb, umožní žadateli zajišťovat ve vztahu k cílové skupině činnosti:

– zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – vůz bude využíván u dětí navštěvujících školy mimo lokalitu Chanov v souvislosti s ne vždy optimalizovanou dopravní obslužností

– doprovázení dětí do školy, školského zařízení – vůz bude využíván u dětí s potřebou cesty mimo lokalitu Chanov v souvislosti s ne vždy optimalizovanou dopravní obslužností

– zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – vůz bude využíván u klientů navštěvujících školy mimo lokalitu Chanov v souvislosti s ne vždy optimalizovanou dopravní obslužností

– dále bude intenzivně využíván k dopravě příslušných pracovníků této sociální služby k jejímu výkonu u jednotlivých klientů. Náplň jimi zajišťované služby pak bude odpovídat její definici v § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a individuálním potřebám jednotlivých klientů. Zároveň bude v souladu s Pověřením Ústeckého kraje č. 68.

Je třeba vnímat, že cílová skupina projektu (klienti sociálních služeb žadatele) patří k té nejobtížnější vůbec. Veškeré problémy a negativa platná pro běžné klienty sociálních služeb jsou u těchto klientů násobena bydlištěm ve velmi problematické sociálně vyloučené lokalitě. Proto i jejich potřeby a nároky na péči jsou ještě vyšší než v případě obdobných sociálních služeb v jiných lokalitách. Pořízení nového vozu, tak bude představovat výrazný pozitivní dílek do skládačky péče a práce s cílovou skupinou projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *