Relizované projekty – výběr

Projekt: Dům romské kultury
Vyhlašovatel: MPSV – ESF EQUAL 1. kolo – Akce 1
Program: Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny.

Projekt: Dům romské kultury o EU
Vyhlašovatel: MZV ČR
Program: Poskytování srozumitelných a objektivních informací o vstupu ČR do EU a výzva občanům ČR, aby se aktivně zúčastnili referenda o vstupu ČR do EU.

Projekt: Otevřená škola
Vyhlašovatel: Ústecký kraj
Program: Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

Projekt: Komunitní škola Chanov
Vyhlašovatel: MŠMT
Program: Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2004

Projekt: Polyfunkční centrum Chanov – projektová dokumentace
Vyhlašovatel: Hospodářská a sociální rada Mostecka
Program: Fond sociálních aktivit

Projekt: Školicí a vzdělávací centrum Chanov
Vyhlašovatel: MŠMT
Program: Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2004

Projekt: Dům romské kultury – Agorestar
Vyhlašovatel: Úřad práce v Mostě
Program: Vzdělávání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny a ostatní příslušníky romského etnika.

Projekt: Nová Experimentální Romská Organizace (N.E.R.O.)
Vyhlašovatel: MPSV – ESF EQUAL 2. kolo – Akce 1
Program: Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny.

Projekt: MEMENTO
Vyhlašovatel: Úřad práce v Mostě
Program: MEMENTO Asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny.

Projekt: MEMENTO II
Vyhlašovatel: Úřad práce v Mostě
Program: Asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny.

Projekt: Dům romské kultury
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Phare 2003 RLZ, Operační program Rozvoj lidských zdrojů,

Projekt: Cesta k zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů,

Projekt: Druhá cesta k zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů,

Projekt: Jiné možnosti v Chanově
Vyhlašovatel: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Program: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2008

Projekt: Informační a poradenské centrum Chanov
Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách
Program: Agentura, Lokální partnerství Most

Projekt: Evaluace aktivit a činnosti Domu romské kultury o.p.s. a následná propagace a prezentace
Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách
Program: Agentura, Lokální partnerství Most

Projekt: Jiná cesta k zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,

Projekt: Polyfunkční centrum Chanov
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný operační program, 3.1 b

Projekt: Podpora k získání zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2.1)

Projekt: Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti
Vyhlašovatel: ESF, MPSV subdodávka pro statutární město Most
Program: OP LZZ(3.2)
Popis: Projekt je zaměřen na poskytování pracovního poradenství, profesního vzdělávání, vyhledávání pracovních míst a volnočasové aktivity.

Projekt: Příprava na zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2.1)

Projekt: Vzdělávání cesta k budoucnosti
Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Program na podporu integrace romské komunity

Projekt: Vzdělání, řemeslo, zaměstnání
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2.1)

Projekt: Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Projekt : Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji –
– TRANSFER (partner projektu)

Žadatel: Ústecký kraj
Program: Operační program Zaměstnanost