Archiv pro měsíc: Září 2016

Řemeslná výuka

5. září byla zahájena výuka v novém řemeslném modulu „Stavební činnosti“. Skupinová výuka bude prováděna v prostorách Domu romské kultury a Polyfunkčního centra. Účastníci budou mít mj. v rámci výuky stáže při údržbě a opravách těchto objektů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Pomoc pro školáky a jejich rodiče

Se začátkem školního roku 2016/2017 byl slavnostně zahájen nový projekt „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222.  Trvat bude tři roky, do srpna 2019 a měl by pomoci chanovským žákům při úspěšném ukončení ZŠ a podporovat je při vstupu na střední školu i úspěšném studiu na vybrané střední škole.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz