Vzdělávání

ŠKOLICÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM CHANOV

Základní myšlenkou vzdělávacího centra je vzdělávání příslušníků romské národnostní menšiny v dané oblasti s tím, že po ukončení rekvalifikace mohou absolventi nastoupit do zaměstnání, nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Další možností po ukončení rekvalifikace je nástup na některé nové pracovní místo vytvořené přímo společností Dům romské kultury o.p.s

Školicí a vzdělávací centrum Chanov metodicky i technicky připravuje a realizuje vzdělávací program, který je zahájen oslovením cílových skupin, vyhledáním vhodných uchazečů, diagnostikou a analýzou bariér, které stojí na trhu práce mezi příslušníky romské národnostní menšiny a pracovními příležitostmi. Nové metodologie vyplývající z této analýzy jsou podkladem pro další práci. Následně pak probíhá příprava a realizace Motivačního rekvalifikačního kurzu, který vybere a namotivuje potřebný počet adeptů připravovaných rekvalifikačních kurzů. Na závěr kurzu procházejí účastníci kurzu výstupním testem, který má za úkol zhodnotit jejich dosažené znalosti v průběhu kurzu. Tento test zároveň slouží jako zpětná vazba pro realizátory kurzu.

Stručně a jasně – Školicí a vzdělávací centrum zajišťuje metodickou i technickou přípravu a realizaci vzdělávacího programu, který probíhá v několika kolech – vyhledání vhodných uchazečů, diagnostika a analýza bariér, motivační setkání, samostatná výuka a závěrečné zkoušky.

Ministerstvo Školství mládeže a tělovýchovy udělilo Školicímu a vzdělávacímu centru Chanov akreditaci vzdělávacích programů ve smyslu vyhlášky č. 21/1991 Sb. resp. č. 324/1992 Sb.

MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 2014 – 2015 poskytujeme ve spolupráci se SŠT Most tyto učební obory :
– Operátor skladování (2014 – 2017)
– Zahradnické práce (1. a 3. ročník)