Archiv pro měsíc: Červen 2024

Podpora znevýhodněných osob na trhu práce

Nový projekt „Můj cíl – Práce II.“ (CZ.03.01.01/00/22_032/0000396), který byl právě zahájen, je koncipován jako soubor vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit, které ve svém souhrnu budou směřovány na průběžnou práci s klienty a podporu jejich znovuzapojení na trh práce. Určen je klientům s kumulací znevýhodnění na trhu práce žijících sociálně vyloučených lokalitách Most – Chanov, Most – „stovky a sedmistovky“ a Janov včetně souvisejících spádových oblastí