Podpora znevýhodněných osob na trhu práce

Nový projekt „Můj cíl – Práce II.“ (CZ.03.01.01/00/22_032/0000396), který byl právě zahájen, je koncipován jako soubor vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit, které ve svém souhrnu budou směřovány na průběžnou práci s klienty a podporu jejich znovuzapojení na trh práce. Určen je klientům s kumulací znevýhodnění na trhu práce žijících sociálně vyloučených lokalitách Most – Chanov, Most – „stovky a sedmistovky“ a Janov včetně souvisejících spádových oblastí

Tanečnicím to bude slušet

Dlouhou řadu vystoupení a soutěží mají za sebou naše taněčnice a jejich kostýmy. S obměnou těchto kostýmů nám letos pomohlo Statutární město Most – projekt „Loli ruža – taneční kostýmy„. Chanovská děvčata tak budou vzorně reprezentovat nejen DRK ale i město Most v krásných tradičních kostýmech se širokou pestrobarevnou sukní a třpytivými penízky. Děkujeme!

Zkušení lektoři pomůžou při doučování

Hned na začátku nového roku 2024 byl zahájen velmi potřebný projekt pro žáky odloučeního pracoviště SŠT Most, které sídlí v budově Polyfunkčního centra Chanov. Podpora formou doučování bude poskytována středoškolákům z 1. až 3. ročníku, zejména pak před závěrečnými zkouškami. Žáci, v rámci projektu „Výuční list bez starostí III.“ (ROMA-SS-2024-0007) dostanou i školní, výukové a kreativní pomůcky, pracovní oděvy a obuv.

Rekvalifikační kurz zahájen

Malá slavnost se odehrála při zahájení nové rekvalifikace. RK Pomocné zednické práce navazuje na naše úspěšné profesní vzdělávání, které má u nás více než dvacetiletou historii. Kuz bude probíhat od 15.1. – 23.2.2024. Tento kurz je součástí projektu MŮJ CÍL – PRÁCE II. reg. č. CZ.03.01.01/00/22_032_0000396.

Nové logo

Od začátku roku 2024 budeme používat nové moderní logo. Pevně věříme, že se bude líbit našim uživatelům i partnerům, tak jako nám.

Nové poradny v Mostě a v Janově

Hledáte odborné poradenství, zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce? K dispozici Vám budou naši specialisté v nově otevřené poradně v Mostě, RIC, ul. Báňská 287 a v Janově Sousedský dům Libuše, ul. Přátelství 110. Mohou Vám zajistit i rekvalifikace a zprostředkovt zaměstnání. Poradny jsou součástí projektu MŮJ CÍL – PRÁCE II.

Potřebný projekt zahájen

Počátkem září jeme zahájili realizaci nového tříletého projektu MŮJ CÍL – PRÁCE II. reg. č. CZ.03.01.01/00/22_032_0000396. Tento projekt se zaměřuje na odborné poradenství, bilanční a pracovní diagnostiku, motivační programy a programy zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce a dále rekvalifikační a odborné vzdělávání a zprostředkování dotovaných i nedotovaných pracovních míst.

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním

Nově realizujeme projekt se zaměřením na individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. Projekt s názvem „Doučování žáků ZŠ a SŠ ze SVL Chanov 2023“ č. 0037/DOUCOVANI_NNO/2023 financuje MŠMT.

Výuční list bez starostí II

Toto je název nového projektu (č. ROMA-SS-2023-0029) který se zaměřuje na zajištění finanční, materiální a personální podpory sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů , a to s cílem žákům/studentům usnadnit přístup ke vzdělávání, snížit předčasné odchody ze vzdělávání, odstraňovat příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšit vzdělávací výsledky a motivovat k úspěšnému ukončení studia a zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání. Realizaci projektu financuje MŠMT.

Pomáháme žákům ZŠ i SŠ

Žáci základní školy i žáci místního pracoviště střední školy mají možnost navštěvovat doučování. Tým lektorů je připraven, věnovat se jak malým dětem, tak i jejich starším „kolegům“ v jakémkoliv předmětu. Navíc žákům druhého a třetího ročníku učebního oboru „Zahradnické práce“ byla poskytnuta dotace na školní pomůcky např. školní potřeby, ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, sportovní oděvy a obuv, výukový materiál…

Naše společnost získala dotaci na projekt „Výuční list bez starostí“ č. MSMT-21769/2022-2. MŠMT poskytlo tuto podporu v rámci programu „Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022“