Nové poradny v Mostě a v Janově

Hledáte odborné poradenství, zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce? K dispozici Vám budou naši specialisté v nově otevřené poradně v Mostě, RIC, ul. Báňská 287 a v Janově Sousedský dům Libuše, ul. Přátelství 110. Mohou Vám zajistit i rekvalifikace a zprostředkovt zaměstnání. Poradny jsou součástí projektu MŮJ CÍL – PRÁCE II.

Potřebný projekt zahájen

Počátkem září jeme zahájili realizaci nového tříletého projektu MŮJ CÍL – PRÁCE II. reg. č. CZ.03.01.01/00/22_032_0000396. Tento projekt se zaměřuje na odborné poradenství, bilanční a pracovní diagnostiku, motivační programy a programy zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce a dále rekvalifikační a odborné vzdělávání a zprostředkování dotovaných i nedotovaných pracovních míst.

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním

Nově realizujeme projekt se zaměřením na individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. Projekt s názvem „Doučování žáků ZŠ a SŠ ze SVL Chanov 2023“ č. 0037/DOUCOVANI_NNO/2023 financuje MŠMT.

Výuční list bez starostí II

Toto je název nového projektu (č. ROMA-SS-2023-0029) který se zaměřuje na zajištění finanční, materiální a personální podpory sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů , a to s cílem žákům/studentům usnadnit přístup ke vzdělávání, snížit předčasné odchody ze vzdělávání, odstraňovat příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšit vzdělávací výsledky a motivovat k úspěšnému ukončení studia a zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání. Realizaci projektu financuje MŠMT.

Pomáháme žákům ZŠ i SŠ

Žáci základní školy i žáci místního pracoviště střední školy mají možnost navštěvovat doučování. Tým lektorů je připraven, věnovat se jak malým dětem, tak i jejich starším „kolegům“ v jakémkoliv předmětu. Navíc žákům druhého a třetího ročníku učebního oboru „Zahradnické práce“ byla poskytnuta dotace na školní pomůcky např. školní potřeby, ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, sportovní oděvy a obuv, výukový materiál…

Naše společnost získala dotaci na projekt „Výuční list bez starostí“ č. MSMT-21769/2022-2. MŠMT poskytlo tuto podporu v rámci programu „Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022“

Významná pomoc žákům po covidovém období

Naše společnost se rozhodla pomoci žákům ZŠ a SŠ s tím, aby se co nejdříve vyrovnali s dopady pandemie C-19. Až do konce letošního roku budeme provádět individuální a skupinové doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Oblasti doučování budou vybrány v koordinaci se školou a průběžné výsledky konzultovány s rodiči. Cílem je obnovit pracovní a studijní návyky žáků a kompenzovat výpadky vzniklé za pandemie. Projekt „Doučování žáků ZŠ a SŠ ze SVL Chanov 2022“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Zadávací řízení

20. 6. 2022 jsme vyhlásili výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Kompletní informace ke stažení v sekci Zadávací řízení.

Nová registrovaná služba

Ke konci roku 2021 jsme ukončili registrovanou sociální službu Terénní programy a nahradili jsme jí Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Tato změna proběhla na základě doporučení OSV ÚK. U druhé naší registrované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, k žádné změně nedochází.

Tyto služby spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most, oběma partnerům patří naše velké díky.

Vánoční besídka

Vánoční koledy v podání dětí, nádherný stromeček, taneční vystoupení, plno smíchu a netrpělivého očekávání, spousty cukroví a hlavně obrovská hromada dárků pro chanovské děti. Vynikající atmosféra, jako vždy při obdobných akcích které pořádáme. Každé dítě si rozbalilo svůj dárek, a co to bylo? LEGO!

Díky společnosti Člověk v tísni o.p.s., pobočka Středočeský kraj, pracoviště Beroun a společnosti LEGO jsme mohli obdarovat všechny potřebné děti, které navštěvují celoročně naše nízkoprahové zařízení. DĚKUJEME. Vánoční besídku jsme uspořádali 20. 12. 2021

RK Úklid v covidové době

Hned na začátku prosince 2021 proběhl pětidenní rekvalifikační kurz „Úklidové práce se zaměřením na domácnosti“. Účastníci se seznámili s klasickými postupy ale zejména s novinkami v oblasti ručních elektro a aku přístrojů. Velká pozornost byla věnována „úklidové chemii“ a dezinfekcím. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné