Archiv pro měsíc: Listopad 2018

Potravinová sbírka

Už tradičně se zapojila naše společnost 10. 11. 2018 do Národní potravinové sbírky. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pomáhá těm nejpotřebnějším včetně dětí. Spolu s našimi zaměstnanci se sbírky zúčastnili žáci a pedagogové z VOŠ, SOŠ, OA, SPŠ i těm patří náš dík.

Odpolední činnosti

Žáci místní základní školy mohou v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ navštěvovat naše zařízení. K dispozici jsou volnočasové aktivity, PC učebna i dílny keramická, textilní, truhlárna a kovodílna.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Ukončení rekvalifikace

Sedm účastníků úspěšně absolvovalo RK „Pomocné práce při úpravě a zpracování textilií“ a převzali osvědčení o absolvování. Teoretická i praktická výuka probíhala v prostorách našeho Polyfunkčního centra.  RK byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Tréninková pracovní místa

Někteří absolventi vzdělávacího modulu budou zařazeni na tři měsíce na tréninková pracovní místa. Zde si prohloubí své odborné znalosti  a naučí se pravidelnému zaměstnaneckému režimu budou učit správným pracovním návykům a prohlubovat své znalosti získané v rámci vzdělávacích modulů. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné