Kdo jsme

KDO JSME

Obecně prospěšná společnost Dům romské kultury byla založena v říjnu roku 2001 a 11. února roku 2002 byla za účelem poskytování obecně prospěšných služeb zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

CO CHCEME DĚLAT

Poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

  • Poskytování poradenství při vytváření pracovních míst jejich vyhledávání a vytváření.
  • Sbírková a dokumentační činnost s cílem vytváření dokumentace o životě Romů včetně provozování knihovny a poskytování služeb knihovnických.
  • Provozování činností výstavních, osvětových, přednáškových a publikačních včetně činností v síti internet.
  • Vzdělávání v oblasti pracovních vztahů, pracovních činností a aktivit volného času.
  • Provozování chráněných dílen a dílen a pracovišť v oblasti výroby, služeb a uměleckých činností a souborů.
  • Organizování společenských, sportovních a kulturních aktivit.
  • Provozování klubových zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
  • Navazování spolupráce mezi domácími i zahraničními organizacemi.
  • Poskytování registrované sociální služby § 62 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let
  • Poskytování registrované sociální služby § 62 – Terénní programy Chanov

POMOC

Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc, ať už ve formě materiální, finanční nebo morální podpory. Rádi bychom se s Vámi setkali i při osobním jednání a vyslechli i Vaše náměty a připomínky. Zde je naše číslo účtu: 27-7667510297/0100