Dokumentační centrum

Shromažďování informací o způsobu života, novodobé historii, tradicích, kultuře a životním stylu Romů, doprovázené získáváním sbírkových předmětů (shromažďování dokladů hmotné a duchovní kultury), je a bude prvořadým posláním Dokumentačního centra Chánov.

Dokumentační centrum Chánov je ve své podstatě nejdůležitější složkou pro vznik a činnost Muzea romské historie a kultury. Bez cílené dokumentace a bez vhodných dokladových materiálů by byla prezentace nahodilou záležitostí.

Dokumentační centrum Chánov bude shromažďovat i odbornou literaturu a časopisy k romské tematice a problematice, zároveň se bude zabývat shromažďováním literárních a výtvarných projevů romských autorů. Dokumentační centrum Chánov bude umožňovat přístup odborné veřejnosti k exponátům a depozitům pro badatelské účely.

Dokumentační centrum Chánov jako nedílná součást Muzea romské historie a kultury bude mít v sídle společnosti pevné zázemí, kde se budou soustřeďovat získané materiály, z nichž budou vyčleněny předměty s vypovídací hodnotou, aby následně vytvářely sbírkový fond podléhající řádné evidenci. Ten bude postupně tvořen z předmětů trojrozměrných i plošných.

Samostatný celek bude tvořit aktuální fotodokumentace současného života Romů a ostatních příslušníků romského etnika, mapující vzdělávání, práci, životní podmínky ale i kulturní, sportovní a společenské události romského etnika žijícího na Mostecku respektive v Ústeckém kraji.

Muzeum romské historie a kultury chce jasně, stručně, přehledně a srozumitelně přiblížit majoritě, ale i oživit Romům samým, historii a kulturu Romů, žijících v České republice. Všem návštěvníkům stálé expozice Muzea romské historie a kultury a prostřednictvím mobilní expozice i dalším stovkám či tisícům návštěvníků v jiných místech České republiky. Bude přibližovat nejen romskou historii a kulturu ale i současný život Romů, který bude také jednou historii.

Stálou expozici budou tvořit čtyři, navzájem propojené a provázané tématické celky.

  • Historie a původ Romů
  • Historie Romů na území České republiky
  • Romská kultura včera a dnes
  • Fotogalerie


Dům romské kultury o.p.s. přivítá jakýkoliv exponát, který by mohl obohatit expozici. Hledáme proto všechny staré předměty, které se vztahují k romské historii:

staré listiny
historické nástroje z domácnosti
staré fotografie
staré výrobní nástroje
vyřezávané figurky
obrazy romských autorů
tradiční romské hudební nástroje
knihy (dětské knížky, romské kuchařky, zpěvníky apod.)
dokumenty z 2. světové války
hračky
atd.

Mohou to být předměty i nefunkční a poškozené

Předměty pro tuto výstavu můžete pouze zapůjčit, darovat nebo je odkoupíme. U všech exponátů budou po celou dobu výstavy štítky se jménem toho kdo je věnoval.