Archiv pro měsíc: Prosinec 2016

Řemeslné ochutnávky v PFC

Výhradně mladým nezaměstnaným potenciálním žákům učebních oborů, je určeno široké spektrum činností a aktivit, které si mohou vyzkoušet a věnovat se jim v rámci volného času. Záměrem je tyto mladé nezaměstnané vrátit z evidence ÚP zpět do vzdělávacího systému. Připraveny jsou pro ně např. textilní, truhlářská, keramická a zámečnická dílna atd. Tato aktivita je součástí projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Doučování žáků

Pro žáky, kteří nestačí tempu výuky v hodinách nebo pro ty kteří byli nemocní ale i pro ty kteří si chtějí zlepšit známky, je možnost účasti na doučování. Pedagogové na chanovské ZŠ, mostecké SŠT i pověření pracovníci DRK poskytují pravidelně tuto aktivitu v rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkouškou byl ukončen trénink pracovních činností se zaměřením na komunitní práce.  Sedm žen a dva muži úspěšně absolvovali modul Asistent v komunitním centru. Tento modul je součástí projektu Komplexní motivační program.

logo-opz-barevne