Archiv pro měsíc: Květen 2018

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství se zaměřuje hlavně na volbu povolání a s ním úzce spojenou volbu dalšího studia, včetně řešení prospěchu žáků. V rámci této aktivity je u žáků prováděno testování zájmů a předpokladů pro další volbu povolání a studia. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení rekvalifikace

Osm účastníků začalo navštěvovat rekvalifikační kurz Domovník, tento RK má potřebnou akreditaci MŠMT a úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné

Profesní příprava

Počátkem května jsme zahájili další vzdělávací modul tentokrát zaměřený na správu a údržbu objektů. Kromě těchto odborných a manuálních činností se účastníci seznámí i s tzv. měkkými dovednostmi, zaměřenými na orientaci na pracovním trhu. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné