Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb pro region Mostecka na období 2019 – 2022

Dům romské kultury o. p. s. je členem KS 2

Všechny potřebné informace o komunitním plánu získáte na www.mesto-most.cz

Logo OPZ barevné