Realizace sociálních služeb

Dům romské kultury o.p.s. má od roku 2016 registrované dvě sociální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Terénní programy

Od roku 2022 došlo k výměně registrované sociální služby Terénní programy za:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Obě služby jsou pro všechny naše klienty zcela zdarma.

Tyto služby spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most, oběma partnerům patří naše velké díky.