Polyfunkční centrum

Polyfunkční centrum se nachází ve zrekonstruovaném bývalém  nákupním středisku v centru sociálně vyloučené lokality – sídliště Chanov v Mostě.

Je to víceúčelové zařízení, jehož hlavní funkcí jsou služby a činnosti v oblasti sociální integrace pro obyvatele sociálně vyloučené lokality. Záměrem bylo rekonstrukcí spolu s účelným vybavením objektu vyhovět stále se zvyšující poptávce po zázemí pro volnočasové, zájmové, vzdělávací aktivity, sociálně právní poradenství apod.

Realizací projektu vzniklo celkem 1423,61 m2 užitné plochy, zahrnující  :

 • zámečnickou, keramickou a textilní dílnu
 • truhlárnu
 • učebny
 • kuchyňku pro výuku
 • knihovnu
 • výstavní galerii
 • zasedací místnost
 • plně vybavenou posilovnu
 • denní místnosti
 • billiard
 • stolní tenis
 • sociální šatník
  včetně nezbytného sociálního a technického zázemí

PC učebnu, zámečnickou dílnu, učebnu a skleník využívá SŠT Most, jako odloučené pracoviště pro výuku žáků v učebních oborech Operátor skladování a Zahradnické práce.