Dvakrát klikni

Začátkem měsíce října úspěšně proběhl rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“, který má potřebnou akreditaci MŠMT. Úspěšní účastníci kurzu získali osvědčení o absolvování kurzu. Tento RK je součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“.

Logo OPZ barevné

Úspěšný kurz ukončen

Po téměř dvou měsících byl závěrečnými zkouškami ukončen rekvalifikační kurz „Pomocné zednické práce“. Účastníci se seznámili s různými technikami a pracemi ve stavebnictví. Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Pracovní diagnostika

Nedílnou součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“ je i pracovní diagnostika. Jedná se o soubor testů, které vyplňují nevyhranění účastníci projektu. Psycholog potom navrhne možné pracovní vzdělávání nebo pracovní zařazení. Ta poslední pracovní diagnostika proběhla od 3. do 10. září 2021.

Logo OPZ barevné

Motivační kurz

Pro účastníky projektu „Můj cíl práce“ máme připraveny motivační kurzy. Může se jich zúčastnit každý účastník projektu. Seznámí se zde s nabídkou rekvalifikačních kurzů, vyzkouší si práce v textilní, zámečnické i keramické dílně, truhlárně apod. Část kurzu probíhá i v PC učebně, zde si účastníci mohou např. založit e-mailovou adresu, sepsat motivační dopis nebo CV.

Logo OPZ barevné

Zednické práce

16. srpna 2021 byl zahájen rekvalifikační kurz „Pomocné zednické práce“. Jedná se o kurz, který je účastníky projektu vyhledávaný a má tradičně velmi dobrou docházku. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Závěrečné zkoušky

Závěrečnými zkouškami 13. srpna 2021 byl ukončen rekvalifikační kurz „Truhlářské práce“. Úspěšní účastníci kurzu získali osvědčení o absolvování kurzu a tři absolventi od nového měsíce nastoupí do zaměstnání. Tento RK je součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“.

Logo OPZ barevné

Ukončení textilního kurzu

30. července 2021 byl závěrečnými zkouškami zakončen rekvalifikační kurz „Zpracování a úprava textilií“. Úspěšní absolventi získali osvědčení o absolvování a tři z nich nastoupí od nového měsíce do zaměstnání. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Truhlářské práce

Ve spolupráci se SŠT Most jsme zahájili 12. července 2021 realizaci rekvalifikačního kurzu „Truhlářské práce“. Účastníci projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“ se zde seznámí s druhy dřeva, ručním obrábění dřeva, stroji a nástroji v truhlářských dílnách ale zhotoví i jednoduché výrobky.

Logo OPZ barevné

V textilní dílně

V druhé polovině června 2021 byl zahájen rekvalifikační kurz „Zpracování a úprava textilií“. Pro tento kurz využijeme i naší textilní dílnu s obrovskou pracovní plochou, několika šicími stroji (včetně průmyslového) a žehlicího oddělení. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Další rekvalifikace

Počátkem června byl zahájen další rekvalifikační kurz pro účastníky projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“. Jedná se o RK Úklidové práce se zaměřením na domácnosti, tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT.

Logo OPZ barevné