Motivační kurz

Pro účastníky projektu „Můj cíl práce“ máme připraveny motivační kurzy. Může se jich zúčastnit každý účastník projektu. Seznámí se zde s nabídkou rekvalifikačních kurzů, vyzkouší si práce v textilní, zámečnické i keramické dílně, truhlárně apod. Část kurzu probíhá i v PC učebně, zde si účastníci mohou např. založit e-mailovou adresu, sepsat motivační dopis nebo CV.

Logo OPZ barevné

Zednické práce

16. srpna 2021 byl zahájen rekvalifikační kurz „Pomocné zednické práce“. Jedná se o kurz, který je účastníky projektu vyhledávaný a má tradičně velmi dobrou docházku. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Závěrečné zkoušky

Závěrečnými zkouškami 13. srpna 2021 byl ukončen rekvalifikační kurz „Truhlářské práce“. Úspěšní účastníci kurzu získali osvědčení o absolvování kurzu a tři absolventi od nového měsíce nastoupí do zaměstnání. Tento RK je součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“.

Logo OPZ barevné

Ukončení textilního kurzu

30. července 2021 byl závěrečnými zkouškami zakončen rekvalifikační kurz „Zpracování a úprava textilií“. Úspěšní absolventi získali osvědčení o absolvování a tři z nich nastoupí od nového měsíce do zaměstnání. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Truhlářské práce

Ve spolupráci se SŠT Most jsme zahájili 12. července 2021 realizaci rekvalifikačního kurzu „Truhlářské práce“. Účastníci projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“ se zde seznámí s druhy dřeva, ručním obrábění dřeva, stroji a nástroji v truhlářských dílnách ale zhotoví i jednoduché výrobky.

Logo OPZ barevné

V textilní dílně

V druhé polovině června 2021 byl zahájen rekvalifikační kurz „Zpracování a úprava textilií“. Pro tento kurz využijeme i naší textilní dílnu s obrovskou pracovní plochou, několika šicími stroji (včetně průmyslového) a žehlicího oddělení. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Další rekvalifikace

Počátkem června byl zahájen další rekvalifikační kurz pro účastníky projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“. Jedná se o RK Úklidové práce se zaměřením na domácnosti, tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT.

Logo OPZ barevné

Výuka v čase nouze

Po uzavření všech škol v ČR nabízí pracovníci projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků konzultace a doučování on line formou. Ten kdo tuto možnost nemá, může využít individuálního setkání za dodržení předepsaných nařízení v našich prostorách.

Pozastavení činnosti NZDM

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření se pozastavuje činnost Nízkoprahového centra pro děti a mládež Chanov a to po dobu trvání nouzového stavu.

Správce nemovitostí

Hned na začátku nového roku 2020 byl zahájen rekvalifikační kurz Správce nemovitostí do kterého nastoupilo deset účastníků. Dvouměsíční kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu Příležitostí k pozitivním přístupům.

Logo OPZ barevné