Významná pomoc žákům po covidovém období

Naše společnost se rozhodla pomoci žákům ZŠ a SŠ s tím, aby se co nejdříve vyrovnali s dopady pandemie C-19. Až do konce letošního roku budeme provádět individuální a skupinové doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Oblasti doučování budou vybrány v koordinaci se školou a průběžné výsledky konzultovány s rodiči. Cílem je obnovit pracovní a studijní návyky žáků a kompenzovat výpadky vzniklé za pandemie. Projekt „Doučování žáků ZŠ a SŠ ze SVL Chanov 2022“ je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Zadávací řízení

20. 6. 2022 jsme vyhlásili výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Kompletní informace ke stažení v sekci Zadávací řízení.

Nová registrovaná služba

Ke konci roku 2021 jsme ukončili registrovanou sociální službu Terénní programy a nahradili jsme jí Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Tato změna proběhla na základě doporučení OSV ÚK. U druhé naší registrované služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, k žádné změně nedochází.

Tyto služby spolufinancuje Ústecký kraj a Statutární město Most, oběma partnerům patří naše velké díky.

Vánoční besídka

Vánoční koledy v podání dětí, nádherný stromeček, taneční vystoupení, plno smíchu a netrpělivého očekávání, spousty cukroví a hlavně obrovská hromada dárků pro chanovské děti. Vynikající atmosféra, jako vždy při obdobných akcích které pořádáme. Každé dítě si rozbalilo svůj dárek, a co to bylo? LEGO!

Díky společnosti Člověk v tísni o.p.s., pobočka Středočeský kraj, pracoviště Beroun a společnosti LEGO jsme mohli obdarovat všechny potřebné děti, které navštěvují celoročně naše nízkoprahové zařízení. DĚKUJEME. Vánoční besídku jsme uspořádali 20. 12. 2021

RK Úklid v covidové době

Hned na začátku prosince 2021 proběhl pětidenní rekvalifikační kurz „Úklidové práce se zaměřením na domácnosti“. Účastníci se seznámili s klasickými postupy ale zejména s novinkami v oblasti ručních elektro a aku přístrojů. Velká pozornost byla věnována „úklidové chemii“ a dezinfekcím. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Čert s Mikulášem letos netradičně

V době nouzového stavu a za dodržení aktuálních hygienických nařízení jsme uspořádali tradiční akci novým způsobem. Letos jsme tuto akci nepořádali na sále kulturního domu ale strašidelný čert, laskavý Mikuláš a kouzelný anděl navštívili děti v místní základní škole. I když akce probíhala v komorních podmínkách s omezeným počtem dětí, byly všechny děti šťastné zejména když dostaly od Mikuláše očekávaný balíček.

Obsluha osobního počítače

Od 12. do 30. listopadu 2021 proběhl rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“. Pro tento RK využíváme PC učebnu vybavenou dvanácti PC sestavami s připojením k internetu. Tento kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu „Můj cíl práce“.

Logo OPZ barevné

Potravinová sbírka

Tak jako každý rok, se i letos naši zaměstnanci aktivně zúčastnili Národní sbírky potravin. Sbírka proběhla 20. listopadu 2021 a koordinátor byla Potravinová banka Džbánsko. Darované potraviny a drogerie poslouží mj. samoživitelkám, osobám s hendikepem a osobám v nouzi.

RK Úklidové práce

Náš nejkratší rekvalifikační kurz „Úklidové práce se zaměřením na domácnosti“ jsme realizovali od 1. do 5. listopadu 2021. Úspěšní účastníci kurzu získali osvědčení o absolvování kurzu. Tento RK je součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“.

Logo OPZ barevné

Dvakrát klikni

Začátkem měsíce října úspěšně proběhl rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“, který má potřebnou akreditaci MŠMT. Úspěšní účastníci kurzu získali osvědčení o absolvování kurzu. Tento RK je součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“.

Logo OPZ barevné