Pracovní diagnostika

Na programy pracovního poradenství navazuje pracovní diagnostika, je to poradenská činnost ověřující předpoklady účastníků k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, řeší jejich aktuální životní situaci, životních postupech a postojích. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné