Pozastavení činnosti NZDM

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření se pozastavuje činnost Nízkoprahového centra pro děti a mládež Chanov a to po dobu trvání nouzového stavu.