Setkání pedagogů

Koncem října 2020 se uskutečnilo první výjezdové setkání pedagogů a ostatních pracovníků projektu  Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků. Cílem setkání bylo podrobné představení projektu a problematika zaměstnávání z různých úhlů pohledu. Zastoupeni byli i partneři projektu a zástupce zaměstnavatelů.