Pracovní diagnostika

Nedílnou součástí projektu „Příležitostí k pozitivním přístupům“ je i pracovní diagnostika. Jedná se o soubor testů, které vyplňují nevyhranění účastníci projektu. Psycholog potom navrhne možné pracovní vzdělávání nebo pracovní zařazení. Ta poslední pracovní diagnostika proběhla od 3. do 10. září 2021.

Logo OPZ barevné