Výuční list bez starostí II

Toto je název nového projektu (č. ROMA-SS-2023-0029) který se zaměřuje na zajištění finanční, materiální a personální podpory sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů , a to s cílem žákům/studentům usnadnit přístup ke vzdělávání, snížit předčasné odchody ze vzdělávání, odstraňovat příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, zlepšit vzdělávací výsledky a motivovat k úspěšnému ukončení studia a zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání. Realizaci projektu financuje MŠMT.