Pomáháme žákům ZŠ i SŠ

Žáci základní školy i žáci místního pracoviště střední školy mají možnost navštěvovat doučování. Tým lektorů je připraven, věnovat se jak malým dětem, tak i jejich starším „kolegům“ v jakémkoliv předmětu. Navíc žákům druhého a třetího ročníku učebního oboru „Zahradnické práce“ byla poskytnuta dotace na školní pomůcky např. školní potřeby, ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy, sportovní oděvy a obuv, výukový materiál…

Naše společnost získala dotaci na projekt „Výuční list bez starostí“ č. MSMT-21769/2022-2. MŠMT poskytlo tuto podporu v rámci programu „Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022“