Výlet do Prahy

Na konci září jsme uspořádali výlet do Prahy. Žáci místní základní školy a žáci chanovské pobočky SŠT Most se svezli parníkem a navštívili ZOO. Byla to pro ně odměna, za dobrou práci v uplynulém školním roce. Finančně tento výlet podpořil Ústecký kraj hrazeno z dotace č. 17/SML2977/SoPD/SPRP.