Poradenská činnost

V rámci projektu Komplexní motivační program nabízíme účastníkům možnost absolvovat pracovní diagnostiku. Ta má za cíl ověřit předpoklady k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělání, je rozvržena do dvou dnů. Diagnostika zahrnuje Motivační rozhovor s poradcem, profesně diagnostický dotazník, profesně osobnostní diagnostiku apod.

Logo OPZ barevné