Zahájení nového projektu

Prvního prosince 2017 jsme zahájili realizaci projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075. Termín realizace je do 30. listopadu 2019. Projekt pomůže klienty motivovat, vzdělat je a připravit pro legální trh práce, zaměstnat je.

Logo OPZ barevné