Zájezd do Karlových Varů

Po jarním zájezdu do Prahy, jsme v předvánočním čase zorganizovali zájezd do Karlových Varů. Obou zájezdů se zúčastnilo 65 žáků. Žáci si rozšířili poznatky v oblasti historie, zoologie, lázeňství, tradic vánočních trhů a společenského chování. Dále poznali a prožili si okamžiky mimo SVL.

Touto cestou chceme poděkovat Ústeckému kraji za finanční zajištění těchto akcí. Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem 17/SML2977/SoPDSPRP.