Správce nemovitostí

Hned na začátku nového roku 2020 byl zahájen rekvalifikační kurz Správce nemovitostí do kterého nastoupilo deset účastníků. Dvouměsíční kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu Příležitostí k pozitivním přístupům.

Logo OPZ barevné

Příležitost

„Příležitostí k pozitivním přístupům“ se jmenuje právě zahájený projekt který se zaměřuje na   zaměstnatelnost nezaměstnaných osob. Nabízí širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které zlepší postavení nezaměstnaných a pomůže jim překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Projekt končí v září 2021.

Logo OPZ barevné

Knihovna v PFC

Nejen pro žáky místní základní školy a pobočky Střední školy technické v Mostě máme k dispozici přes dva tisíce titulů v naší útulné knihovně. K dispozici je vždy ochotná pracovnice, která ráda poradí při výběru té správné knihy. Knihovna je součástí projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení nového projektu

Od 1. září 2019 jsme zahájili realizaci nového projektu „Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků“ č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694 s termínem realizace: 09. 2019 –  08. 2022. Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné zvládnutí základní školy a přispěje ke zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné absolvování.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

Exkurze ve špičkovém závodě

Celosvětově známý výrobce plastových modelů EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. vyšel vstříc naší žádosti, a umožnil nám exkurzi ve výrobních prostorách. Žáci základní i střední školy si měli možnost prohlédnout detailně výrobu plastových letadel, lodí i aut. Exkurze proběhla v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Vedoucí dětských kolektivů

Dvanáct zájemců o práci z dětmi nastoupilo do vzdělávací aktivity Vedoucí dětských kolektivů. Zde se naučí jak organizovat dětem volný čas, zákonitosti dětského vývoje, hry pro děti z hlediska jejich věku a bezpečnost dětí při různých činnostech. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

PC učebna s internetem

Značný zájem je o volně přístupnou PC učebnu s internetem. Účastníci projektu si zde mohou vyřizovat osobní korespondenci, nebo vyhledávat potřebné informace.  Učebna je součástí projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru máme dobře vybavené dvě kovodílny, truhlárnu, keramickou dílnu, textilní dílnu dále kuchyň pro výuku, a v atriu skleník. Podle harmonogramu tyto prostory využívají děti z místní ZŠ a žáci ze zdejší pobočky SŠT Most v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Jak na stavební řemesla?

Stavební hmoty, pracovní nářadí a pomůcky, stavební izolace, pracovní postupy atd. probírali v rámci kurzu Stavební činnosti účastníci právě ukončeného kurzu. Z dvanácti účastníků jich devět úspěšně tento kurz ukončilo. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

RK Úklidové práce

Všech osm účastníků úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz Úklidové práce. Během čtrnácti dnů se učili o materiálech, organizaci práce ale i o strojích a nářadí. Kurz byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné