Ukončení aktivity

Malou slavností jsme ukončili řemeslný modul Stavební činnosti. Osm z deseti účastníků úspěšně završilo tento oblíbený modul. Navíc dva absolventi budou pokračovat na tréninkovém pracovním místě, po dobu tří měsíců. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Střední škola ve vyloučené lokalitě

Jediná pobočka střední školy v ČR která funguje v sociálně vyloučené lokalitě, je v Chanově! Letos zahajujeme již pátý školní rok. Žáci jsou převážně z místní základní školy, dále z Obrnic a Mostu, jsou mezi nimi i ti, kteří již byli v evidenci ÚP ale pomocí aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“, se vrátili do vzdělávacího systému.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Poslední možnost podat přihlášku

SŠT Most vyhlásila poslední kolo přijímacího řízení, které končí na konci srpna. Této příležitosti využije řada zájemců o učební obor Zahradnické práce, se kterými jsme tuto možnost řešili v průběhu prázdnin. Další mají možnost jen do konce srpna. Jedná se o aktivitu projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

 

Vzdělávací aktivita zahájena

Deset účastníků zahájilo řemeslný modul tentokrát zaměřený na stavební činnosti. Během dvou měsíců se seznámí se základy zednické technologie, nauky o materiálech ve stavebnictví ale i praktickým procvičováním a ukázkami stavebních činností. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Prázdninový provoz

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, setkávají se pracovníci projektu se zájemci (a jejich rodiči) o studium v učebním oboru Zahradnické práce. Tento učební obor se realizuje na odloučeném pracovišti SŠT Most v Chanově a je jednou z aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru provozujeme řadu dílen. Textilní dílna, truhlárna, kovodílna, keramická dílna ale i cvičná kuchyň nebo skleník slouží k výuce v projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Slavnostní ukončení školního roku

Malou slavností jsme ukončili školní rok 2017/18. Byla příležitost k rozloučení s žáky třetího ročníku, trochu zavzpomínat a na závěr rozdat vysvědčení. Po prázdninách se opět zapojíme do  aktivit projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Poradenské centrum

V rámci tohoto centra dostávají klienti individuální poradenství zaměřené na vzdělávání, základní kariérové poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, zvyšování finanční a počítačové gramotnosti. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství se zaměřuje hlavně na volbu povolání a s ním úzce spojenou volbu dalšího studia, včetně řešení prospěchu žáků. V rámci této aktivity je u žáků prováděno testování zájmů a předpokladů pro další volbu povolání a studia. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení rekvalifikace

Osm účastníků začalo navštěvovat rekvalifikační kurz Domovník, tento RK má potřebnou akreditaci MŠMT a úspěšní absolventi získají osvědčení s celostátní platností. RK je aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“

Logo OPZ barevné