Pozastavení činnosti NZDM

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření se pozastavuje činnost Nízkoprahového centra pro děti a mládež Chanov a to po dobu trvání nouzového stavu.

Správce nemovitostí

Hned na začátku nového roku 2020 byl zahájen rekvalifikační kurz Správce nemovitostí do kterého nastoupilo deset účastníků. Dvouměsíční kurz má potřebnou akreditaci MŠMT a je součástí projektu Příležitostí k pozitivním přístupům.

Logo OPZ barevné

Příležitost

„Příležitostí k pozitivním přístupům“ se jmenuje právě zahájený projekt který se zaměřuje na   zaměstnatelnost nezaměstnaných osob. Nabízí širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které zlepší postavení nezaměstnaných a pomůže jim překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Projekt končí v září 2021.

Logo OPZ barevné

Knihovna v PFC

Nejen pro žáky místní základní školy a pobočky Střední školy technické v Mostě máme k dispozici přes dva tisíce titulů v naší útulné knihovně. K dispozici je vždy ochotná pracovnice, která ráda poradí při výběru té správné knihy. Knihovna je součástí projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Zahájení nového projektu

Od 1. září 2019 jsme zahájili realizaci nového projektu „Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků“ č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694 s termínem realizace: 09. 2019 –  08. 2022. Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné zvládnutí základní školy a přispěje ke zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné absolvování.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

 

Exkurze ve špičkovém závodě

Celosvětově známý výrobce plastových modelů EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. vyšel vstříc naší žádosti, a umožnil nám exkurzi ve výrobních prostorách. Žáci základní i střední školy si měli možnost prohlédnout detailně výrobu plastových letadel, lodí i aut. Exkurze proběhla v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Vedoucí dětských kolektivů

Dvanáct zájemců o práci z dětmi nastoupilo do vzdělávací aktivity Vedoucí dětských kolektivů. Zde se naučí jak organizovat dětem volný čas, zákonitosti dětského vývoje, hry pro děti z hlediska jejich věku a bezpečnost dětí při různých činnostech. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

PC učebna s internetem

Značný zájem je o volně přístupnou PC učebnu s internetem. Účastníci projektu si zde mohou vyřizovat osobní korespondenci, nebo vyhledávat potřebné informace.  Učebna je součástí projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru máme dobře vybavené dvě kovodílny, truhlárnu, keramickou dílnu, textilní dílnu dále kuchyň pro výuku, a v atriu skleník. Podle harmonogramu tyto prostory využívají děti z místní ZŠ a žáci ze zdejší pobočky SŠT Most v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Jak na stavební řemesla?

Stavební hmoty, pracovní nářadí a pomůcky, stavební izolace, pracovní postupy atd. probírali v rámci kurzu Stavební činnosti účastníci právě ukončeného kurzu. Z dvanácti účastníků jich devět úspěšně tento kurz ukončilo. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné