Projekt TRANSFER

Od 1. června 2016 je naše společnost partnerem projektu „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANFER“ č. CZ.03.1.49/0.0/0.15_116/001786. Tento projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let.

 

Pestré odpoledne

V pátek 8. dubna jsme oslavovali Mezinárodní den Romů. Letos jsme se zaměřili převážně na děti a mládež, pro které jsme připravili spoustu her, soutěží ale i hudby a tance. Zasoutěžit, zahrát nebo jen podívat se přišlo více než 150 dětí i jejich rodičů.

Březen měsíc knihy

Naše knihovna v Polyfunkčním centru získala počátkem letošního roku darem řadu krásných knih. Nyní čítá naše knihovna více než tři tisíce svazků. Detektivky, historické romány, cestopisy ale i učebnice a dětské knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům každý pracovní den. Pravidelně, jednou týdně pořádáme „Veselé čtení“ pro děti školního věku.

Pololetní vysvědčení

Pobočka Střední školy technické Most v chánovském Polyfunkčním centru rozdávala pololetní vysvědčení. Žáci 1. ročníku učebního oboru Zahradnické práce a 2. ročníku Operátor skladování zjistili jaké jsou jejich výsledky a na čem je třeba přidat aby to červnové vysvědčení bylo lepší.

Sociální služby

Od prvního ledna 2016 poskytujeme registrované sociální služby – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let a Terénní programy. Obě dvě služby poskytujeme v Polyfunkčním centru Chanov.

Ukončení projektu

31. října 2015 jsme slavnostním zasedáním ukončili projekt „Vzdělání, řemesla, zaměstnání“ (OP LZZ). Tento velmi prospěšný a úspěšný projekt byl i posledním z operačního programu LZZ. Od nového programového období se budeme ucházet o projekty v novém OPZ.

logo_esf1-300x31

Tento projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.

Rekvalifikace

Týdenní rekvalifikační kurz Obsluha křovinořezu a motorové sekačky byl slavnostně zakončen 25. září 2015. Osm úspěšných absolventů se mimo práce se sekačkou a křovinořezem naučilo zejména bezpečnosti práce při těchto činnostech. Podobné kurzy jsou stále velmi vyhledávané, protože se úspěšným absolventům rozšiřuje možnost sehnat alespoň sezónní práci. Kurz je aktivitou projektu „Vzdělání, řemesla, zaměstnání“ (OP LZZ).

logo_esf1-300x31

Tento projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.

Nový učební obor v PFC

Pobočka SŠT Most v Polyfunkčním centru se rozrostla o nový tříletý učební obor – Zahradnické práce. Do tohoto učebního oboru 1. září nastoupilo 18 žáků. Část z této skupiny jsou žáci kteří ukončili ZŠ v červnu a druhou polovinu tvoří ti, kteří již byli v evidenci ÚP, třeba i několik let. Třída operátor skladování již postoupila do druhého ročníku se všemi deseti žáky.

 

Rozloučení s prázdninami

Naše tradiční akce pro školní děti proběhla 31. srpna 2015. Spousta soutěží a her přilákala na dvě stovky dětí a jejich rodičů. Každý soutěžící si odnesl nějakou drobnou odměnu a na závěr se mohl zapojit do diskotéky na prostranství mezi Polyfunkčním centrem a Domem romské kultury.

Internet pro veřejnost

Každý pracovní den dopoledne i odpoledne je k dispozici počítačová učebna s připojením k internetu. K dispozici je i lektor, který pomůže při vyhledávání pracovních nabídek nebo oslovení případných zaměstnavatelů. Provoz učebny je aktivitou projektu „Vzdělání, řemesla, zaměstnání“ (OP LZZ).

logo_esf1-300x31

Tento projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR.