Exkurze ve špičkovém závodě

Celosvětově známý výrobce plastových modelů EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. vyšel vstříc naší žádosti, a umožnil nám exkurzi ve výrobních prostorách. Žáci základní i střední školy si měli možnost prohlédnout detailně výrobu plastových letadel, lodí i aut. Exkurze proběhla v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Vedoucí dětských kolektivů

Dvanáct zájemců o práci z dětmi nastoupilo do vzdělávací aktivity Vedoucí dětských kolektivů. Zde se naučí jak organizovat dětem volný čas, zákonitosti dětského vývoje, hry pro děti z hlediska jejich věku a bezpečnost dětí při různých činnostech. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

PC učebna s internetem

Značný zájem je o volně přístupnou PC učebnu s internetem. Účastníci projektu si zde mohou vyřizovat osobní korespondenci, nebo vyhledávat potřebné informace.  Učebna je součástí projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Dílny v PFC

V Polyfunkčním centru máme dobře vybavené dvě kovodílny, truhlárnu, keramickou dílnu, textilní dílnu dále kuchyň pro výuku, a v atriu skleník. Podle harmonogramu tyto prostory využívají děti z místní ZŠ a žáci ze zdejší pobočky SŠT Most v rámci projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Jak na stavební řemesla?

Stavební hmoty, pracovní nářadí a pomůcky, stavební izolace, pracovní postupy atd. probírali v rámci kurzu Stavební činnosti účastníci právě ukončeného kurzu. Z dvanácti účastníků jich devět úspěšně tento kurz ukončilo. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné

RK Úklidové práce

Všech osm účastníků úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz Úklidové práce. Během čtrnácti dnů se učili o materiálech, organizaci práce ale i o strojích a nářadí. Kurz byl aktivitou projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“.

Logo OPZ barevné

Pololetní vysvědčení

Malou slavností se stalo předávání pololetních vysvědčení pro žáky I. a II. ročníku oboru Zahradnické práce v našem Polyfunkčním centru. Obě dvě třídy společně se svými rodiči si vyslechli hodnocení i povzbuzení do dalšího studia. Velmi si ceníme zájmu rodičů, kteří se přišli podívat na hodnocení svých dětí, po ukončení akce dostali rodiče malou pozornost. Aktivita projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Motivace

Pro účastníky projektu OPZ „Správná příprava na zaměstnání“ pořádáme motivačně poradenské a zaměstnanostní aktivity, měkké dovednosti např. kariérové poradenství, právní minimum, praktická seznámení se s nabídkou oborů, pracovní ochutnávky a pracovní ukázky.

Logo OPZ barevné

Individuální poradenství

Individuální poradenství které poskytujeme našim klientům je zaměřené na vzdělávání, základní kariérové poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, zvyšování finanční a počítačové gramotnosti apod. Tato aktivita je součástí projektu Komplexní motivační program.

Logo OPZ barevné